Hensikten med forvaltningsplanen

Forvaltningsplaner for statlig sikrede friluftslivsområder har som viktigste hensikt at kommuner og interkommunale friluftsråd skal vurdere behovet og kostnader ved en eventuell tilrettelegging av områdene, slik at de kan brukes i henhold til formålet med sikringen.

Forvaltningsplaner gir også en oversikt over behovet for tiltaksmidler på landsbasis, og er grunnlag for fordelingen av tiltaksmidler til fylkeskommunene.

Krav til forvaltningsplanen

Når nye statlige friluftslivsområder sikres, er et av kravene fra Miljødirektoratet at kommunen eller friluftsrådet utarbeider en forvaltningsplan for områdene.

Hvis kommunen eller det interkommunale friluftsrådet søker om støtte til tilretteleggingstiltak fra tilskuddsordningen "Tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder" må forvaltningsplan for områdene være godkjent.

Mal

Forvaltningsplanen skal være utarbeidet i henhold til Miljødirektoratets "Mal for forvaltningsplan for statlig sikrede friluftslivsområder" som dette er en veiledning til. Malen finner du i steg 4 i denne veilederen.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid