Klimatilpasning-prosjekt

Studie av skadeomfang og kostnad ved ekstremnedbør

Prosjektnavn: Studie av skadeomfang og kostnad ved ekstremnedbør
Fylke: Oslo
Søker: Klimaetaten, Oslo kommune
Tilskudd: 360 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Tema: Overvann