Klimatilpasning-prosjekt

Klimatilpasning i drikkevannskilde

Prosjektnavn: Klimatilpasning i drikkevannskilde
Fylke: Rogaland
Søker: Haugesund kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Tema: Drikkevann