Klimatilpasning-prosjekt

Forbildeprosjekter på overvannshåndtering

Prosjektnavn: Forbildeprosjekter på overvannshåndtering
Fylke: Oslo
Søker: Oslo kommune Plan- Og Bygningsetaten
Tilskudd: 240 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Tema: Overvann