Klimatilpasning-prosjekt

Kunnskapsbasert klimatilpasningsstrategi

Prosjektnavn: Kunnskapsbasert klimatilpasningsstrategi
Fylke: Viken
Søker: Indre Østfold kommune
Tilskudd: 554 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Tema: Klimatilpasningsstrategi, Sårbarhetsanalyse