Klimaendringene fører til at snøgrensa kryper oppover, og det blir mer snø og is i høyereliggende områder. Dette kan øke faren for snøskred i bratt terreng og samtidig gi vanskelige beiteforhold i høyden. Det blir også farlig å ferdes i disse områdene både for mennesker og dyr.

Mindre snø i mellom-Europa fører til økt vinterturisme på nordkalotten. I høyereliggende områder kan skiturismen vare helt til ut i mai/juni, og påvirke kalvingsområder.

Høyere snøgrense må sees i sammenheng med kortere og mer snøfattige vintre mer mer åpne beiter ved kysten og i lavlandet. Disse områdene kan bli ekstra verdifulle som vinterbeite, men kan øke konfliktnivået da dyrene trekker ned mot blandt annet bebyggelse, vei og jordbruksområder.

Tiltak

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid