Mange av planteartene reinen spiser foretrekker snøleier som habitat. Et varmere klima fører til reduserte snøleier og økt fare for gjengroing. Forsvinner snøleiene, forsvinner dermed en viktig del av reinens beitegrunnlag.

Snøleier er også viktig til nedkjøling og for å unnslippe insekter. Uten denne muligheten vil dyrene bevege seg mer for å komme unna insektene, og dermed bruke mer energi. Reduserte snøleier kan gjøre luftingsområder viktigere i framtiden. Dette er områder reinen kan trekke for å komme unna insekter og for å kjøle seg ned på varme sommerdager.

Økt insektsplage kan føre til at simlene ikke finner ro på dagens kalvingsområder. Det kan påvirke kalvens overlevelsesmuligheter og dermed inntektsgrunnlaget. I dag plasserer man kalvemerkingsområder i nærheten av snøleier for å redusere insektplagen, så dagens kalvemerkingsanlegg kan bli uegnet i framtidens klima.

Reduserte snøleier sett i sammenheng med økte insektsplager er spesielt urovekkende.

Tiltak

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid