Høyere temperaturerog økt nedbør høst og vinter fører til en kombinasjon av frosne vassdrag/innsjøer og barmarksfrost. Konsekvensen er at reinen får ikke tak i drikkevann, samt hindrer framkommelighet både for rein og utøver. Dette kan føre til redusert produksjonsinntekt og er kostnadskrevende.

Tiltak

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid