Kombinasjonen av mer snø og forbusking kan gjøre beitet mer utilgjengelig. Vinden pakker snøen tett rundt trær og busker og danner kompakte snøtyper. Graving av beitegroper kan derfor bli tyngre i enkelte områder. Konsekvensen er redusert overlevelse gjennom vinteren og redusert kalveproduksjon påfølgende vår.

Tiltak

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid