Høyere temperaturer og mer nedbør gir mer ising på marka høst, vinter og vår, og reinen mister tilgang til maten. Soner med mye veksling omkring null grader vil spre seg innover i landet og føre til at tradisjonelt stabile vinterbeiter blir mer usikre i framtiden. Dette gir større behov for fleksibilitet og forflytningsmuligheter mellom ulike typer beiter.

Tiltak

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid