Mange av planteartene reinen spiser foretrekker snøleier som habitat. Mindre snø vil føre til mindre smeltevann, og redusert tilførsel av vann og næring til plantesamfunnene gjennom sommeren. Snøleiene er også spesielt utsatt for gjengroing ved et varmere klima.

Snøleier er også viktig til nedkjøling og for å unnslippe insekter. Uten denne muligheten vil dyrene bevege seg mer for å komme unna insektene, og dermed bruke mer energi. Med reduserte snøleier kan luftingsområder bli viktigere i framtiden. Dette er områder reinen kan trekke for å komme unna insekter og for å kjøle seg ned på varme sommerdager.

Tiltak

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid