Dersom klimarelaterte konsekvenser ikke er utredet godt nok i overordnet plan for området som det skal bygges i, og/eller der hvor ny kunnskap har kommet til, må dette utredes i sammenheng med byggesaken.

Hvordan ta hensyn til klimatilpasning i byggesak?

Dersom ny kunnskap om klimapåvirkninger ikke er ivaretatt i overordnet plan bør kommunen igangsette revisjon av overordnet plan for å ivareta hensynet til klimatilpasning eller nedlegge midlertidig forbud mot tiltak jf. § 13-1.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid