Høyere temperaturer og mer nedbør gir mer ising på marka fra november, og reinen mister tilgang til maten. Soner med mye veksling omkring null grader vil spre seg innover i landet og føre til at tradisjonelt stabile vinterbeiter blir mer usikre i framtiden. Dette gir større behov for fleksibilitet og forflytningsmuligheter mellom ulike typer beiter.

Tiltak

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid