Økosystemtjenester

  • stabiliserer strandlinja
  • kystbeskyttelse mot ekstreme stormer og havnivåstigning, og samler opp/renser vann
  • råvarer som sand som blant annet kan benyttes til utvinning av mineraler

Klimakonsekvenser

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid