Klimaet spiller en viktig rolle for det biologiske mangfoldets livsvilkår. Arter påvirkes både direkte og indirekte, og for å sikre naturmangfoldet er klimatilpasning en nødvendig del av naturforvaltningen.

Natur og naturbaserte løsninger vil også være viktige for å dempe virkningene av klimaendringer i andre deler av samfunnet.

Prinsipper for klimatilpasset naturforvaltning

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid