Varmere og våtere vår, sommer og høst fører til lenger vekst- og beitesesong. Konsekvensen kan være økt inntektsgrunnlag både for utøver og kommuner med slakteri og videreforedlingsbedrifter. I tillegg kan dette føre til at næringa oppholder seg lenger i kommuner med barmarksbeite, noe som fører til økt behov for tilgjengelige boliger og kommunale tjenester.

Tiltak

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid