Økte temperaturer og økte nedbørmengder om våren, sommeren og høsten kan gi økt flom i vassdrag og økt vannføring. Påvirker trekk- og flyttleier ved at flom gir redusert framkommelighet og kan føre til tap av dyr (særlig kalver). Påvirker også kalvingsområder mtp. drukning av kalv. Konsenvensen er tap av inntekt.

Tiltak

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid