Kombinasjonen av mer snø og forbusking kan gjøre beite mer utilgjengelig. Vinden pakker snøen tett rundt trær og busker og danner kompakte snøtyper. Graving av beitegroper blir derfor tyngre i områder med mye forbusking, tett vegetasjon og mye snø. Konsekvensen er redusert overlevelse gjennom vinteren og redusert kalveproduksjon påfølgende vår gir inntektstap for reineier og tap i inntjening for kommuner med slakteri og videreforedlingsbedrifter.

Tiltak

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid