Naturtype og konsekvens må omtales og vurderes i den regionale planen hvis det er relevant. Regional planmyndighet må vurdere hvilke naturtyper det er relevant å omtale ut ifra tematikken på den regionale planen. Under omtales noen aktuelle naturtyper. Listen er ikke uttømmende.

Velg hvilke naturtyper du må ta hensyn til i din kommune: