Skog dekker ca 38 prosent av Norges areal og har stor betydning for biologisk mangfold. Ca 48 prosent av de truede artene er knyttet til skog.

Skog er en fôr- og beiteressurs, gir tømmer/materialer, energi i form av ved, og genetiske ressurser. Trær kan også gi lokal nedkjøling om sommeren.

Økosystemtjeneste

  • regulerer avrenning fra nedbørsfelt og reduserer faren for erosjon/ løsmasseskred
  • rekreasjon, høsting og sanking
  • mulig medisinell ressurs
  • trær er effektive vinddempere, og kan beskytte bebyggelse ved å redusere vindhastighet
  • ved og tømmer

Klimakonsekvenser

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid