Flere utforminger kan ha viktige arter og naturtyper.

Kalkrik helofyttsump (storvokste sumpplanter) er listet som VU i Norsk rødliste for naturtyper (2018).

Kalksjøer er en utvalgt naturtype med forskrift etter naturmangfoldloven.

Økosystemtjenester

  • drikkevannskilde, til vanning av landbruksareal og vannkraftsproduksjon
  • rekreasjon og friluftsliv slik som fiske, bading og turgåing.

Klimakonsekvenser

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid