Klimatilpasning-prosjekt

Klimasårbarhet for Trondheim og Sør-Trøndelag

Prosjektnavn: Klimasårbarhet for Trondheim og Sør-Trøndelag
Fylke: Trøndelag
Søker: Trondheim kommune
Tilskudd: 340 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2015
Tema: Sårbarhetsanalyse