Klimatilpasning-prosjekt

Klimaservice Hordaland (HORDAKLIM)

Prosjektnavn: Klimaservice Hordaland (HORDAKLIM)
Fylke: Vestland
Søker: Hordaland fylkeskommune
Tilskudd: 177 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2015
Tema: Nettverk, Planlegging