Klimatilpasning-prosjekt

Kompetanseheving Hedmarken - overvann og blågrønn struktur

Prosjektnavn: Kompetanseheving Hedmarken - overvann og blågrønn struktur
Fylke: Innlandet
Søker: Ringsaker kommune
Tilskudd: 63 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2015
Tema: Blå-grønne løsninger, Overvann, Seminar og kurs