Klimatilpasning-prosjekt

Kurs i saksbehandling av veisaker

Prosjektnavn: Kurs i saksbehandling av veisaker
Fylke: Innlandet
Søker: Oppland fylkeskommune
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2015
Tema: Flom, Landbruk, Overvann, Seminar og kurs