Klimatilpasning-prosjekt

Seminar klimatilpasning Oppland

Prosjektnavn: Seminar klimatilpasning Oppland
Fylke: Innlandet
Søker: Gjøvik kommune
Tilskudd: 50 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2015
Tema: Seminar og kurs