Klimatilpasning-prosjekt

Ulike strategiar for flomhåndtering Hå/Klepp kommu

Prosjektnavn: Ulike strategiar for flomhåndtering Hå/Klepp kommu
Fylke: Rogaland
Søker: Klepp kommune
Tilskudd: 120 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2015
Tema: Flom, Overvann