Klimatilpasning-prosjekt

Datamodell for avrenning, avløpsnett og vassdrag

Prosjektnavn: Datamodell for avrenning, avløpsnett og vassdrag
Fylke: Viken
Søker: Skedsmo kommune
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Tema: Overvann, Vann og avløp