Klimatilpasning-prosjekt

Flomkartlegging i Røyken kommune

Prosjektnavn: Flomkartlegging i Røyken kommune
Fylke: Viken
Søker: Røyken kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Tema: Flom