Klimatilpasning-prosjekt

Kartlegging av flomveier for overflatevann

Prosjektnavn: Kartlegging av flomveier for overflatevann
Fylke: Viken
Søker: Sarpsborg kommune - Enhet vann og avløp
Tilskudd: 182 500
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Tema: Overvann