Klimatilpasning-prosjekt

Kjørbekk- fra rør til landskap

Prosjektnavn: Kjørbekk- fra rør til landskap
Fylke: Vestfold og Telemark
Søker: Skien kommune
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Tema: Blå-grønne løsninger, Overvann, Vannforvaltning, Grunnforhold