Klimatilpasning-prosjekt

Klimaseminar Nordland 2016

Prosjektnavn: Klimaseminar Nordland 2016
Fylke: Nordland
Søker: Nordland fylkeskommune
Tilskudd: 50 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Tema: Seminar og kurs