Klimatilpasning-prosjekt

Klimatilpasning i jordbruket i Vannområde Orkla

Prosjektnavn: Klimatilpasning i jordbruket i Vannområde Orkla
Fylke: Trøndelag
Søker: Vannområde Orkla
Tilskudd: 75 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Tema: Landbruk, Seminar og kurs