Klimatilpasning-prosjekt

Klimatilpasningstiltak Ler

Prosjektnavn: Klimatilpasningstiltak Ler
Fylke: Trøndelag
Søker: Melhus kommune, Utviklingsseksjonen
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Tema: Flom