Klimatilpasning-prosjekt

Kurs i klimatilpasning.

Prosjektnavn: Kurs i klimatilpasning.
Fylke: Innlandet
Søker: Hedmark fylkeskommune
Tilskudd: 530 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Tema: Overvann, Seminar og kurs