Klimatilpasning-prosjekt

Kurs i bruk av flomkart og videreutvikling av kart

Prosjektnavn: Kurs i bruk av flomkart og videreutvikling av kart
Fylke: Innlandet
Søker: Oppland fylkeskommune
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Tema: Flom, Seminar og kurs