Klimatilpasning-prosjekt

Metodeutvikling for kartlegging av urbane geologiske resurser i 3D

Prosjektnavn: Metodeutvikling for kartlegging av urbane geologiske resurser i 3D
Fylke: Oslo
Søker: Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Tema: Grunnforhold