Klimatilpasning-prosjekt

Mulighetsstudie overvann Sørmarka friområde

Prosjektnavn: Mulighetsstudie overvann Sørmarka friområde
Fylke: Rogaland
Søker: Stavanger kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Tema: Overvann