Klimatilpasning-prosjekt

Overvann og framtidig regelverk sett i praksis

Prosjektnavn: Overvann og framtidig regelverk sett i praksis
Fylke: Viken
Søker: Nedre Eiker kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Tema: Overvann