Klimatilpasning-prosjekt

Overvannsanalyse i fbm kommuneplan

Prosjektnavn: Overvannsanalyse i fbm kommuneplan
Fylke: Viken
Søker: Trøgstad kommune
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Tema: Overvann, Planlegging