Klimatilpasning-prosjekt

Seminar klimatilpasning i landbruket

Prosjektnavn: Seminar klimatilpasning i landbruket
Fylke: Innlandet
Søker: Gjøvik kommune
Tilskudd: 50 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Tema: Landbruk, Seminar og kurs