Klimatilpasning-prosjekt

Utarbeidelse av Kombinasjonsmodell

Prosjektnavn: Utarbeidelse av Kombinasjonsmodell
Fylke: Viken
Søker: 974637766
Tilskudd: 220 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Tema: Flom, Overvann, Sårbarhetsanalyse, Vann og avløp