Klimatilpasning-prosjekt

Aktsemdkart for overvatn og flaum

Prosjektnavn: Aktsemdkart for overvatn og flaum
Fylke: Vestland
Søker: Fjell kommune
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Tema: Flom, Overvann, Planlegging