Klimatilpasning-prosjekt

Flaumsonekartlegging med konseptanalyse

Prosjektnavn: Flaumsonekartlegging med konseptanalyse
Fylke: Vestland
Søker: Osterøy kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Tema: Flom