Klimatilpasning-prosjekt

Klimautfordringer i Nes kommune

Prosjektnavn: Klimautfordringer i Nes kommune
Fylke: Viken
Søker: Nes kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Tema: Flom