Klimatilpasning-prosjekt

Forsinka overfalteavrenning Follebu

Prosjektnavn: Forsinka overfalteavrenning Follebu
Fylke: Innlandet
Søker: Gausdal kommune
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Tema: Flom, Overvann