Klimatilpasning-prosjekt

Klimatilpasningsprosjekt Grimsbekken

Prosjektnavn: Klimatilpasningsprosjekt Grimsbekken
Fylke: Agder
Søker: Kristiansand kommune, parkvesenet
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Tema: Blå-grønne løsninger, Flom, Vannforvaltning