Klimatilpasning-prosjekt

Kunnskapsinnhenting til temaplan flom og overvann

Prosjektnavn: Kunnskapsinnhenting til temaplan flom og overvann
Fylke: Viken
Søker: Lier kommune
Tilskudd: 301 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Tema: Flom, Overvann, Planlegging