Klimatilpasning-prosjekt

Overvann - problemkartlegging og kunnskapsoppbygging

Prosjektnavn: Overvann - problemkartlegging og kunnskapsoppbygging
Fylke: Møre og Romsdal
Søker: Ålesund kommune
Tilskudd: 405 200
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Tema: Overvann