Klimatilpasning-prosjekt

Avløpsproblematikk knyttet til klimaendringer

Prosjektnavn: Avløpsproblematikk knyttet til klimaendringer
Fylke: Nordland
Søker: Vågan kommune
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Tema: Havnivåstigning, Vann og avløp